• гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 219 А, ет. 2

Оценка на съответствие

Съгласуване на проекта с контролните органи.
Learn More

Строителен
надзор

Пълен контрол и съдействие до въвеждане на сградата в експлоатация.
Learn More

Технически
паспорт

Бързо и лесно издаване на необходимия документ.
Learn More

Промяна на статута на земеделска земя

“Вини” ООД може да координира строителните дейности на ВиК, Топлофикация, ...
Learn More

Промяна на предназначение

Подпомагане и консултиране за лесно преминаване през целия процес.
Learn More

Удостоверение за търпимост

Пълно съдействие за издаване на този документ.
Learn More

Видове обекти

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ЕНЕРГИЙНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ

Защо да ни изберете

Следим стриктно и коректно изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти.
Правим предварителни прединвестиционни проучвания, които да улеснят проектантския процес, както и координираме участниците в строителния процес.
Ние сме млад, енергичен и висококвалифициран екип с доказан професионален опит в строителството.
Следим за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.
Консултираме по проблемите на ЗУТ, както и такива при издаване на Разрешение за строеж или при въвеждане на обектите в експлоатация.
Съгласуваме проектната документация с експлоатационните и контролни органи до получаване на Разрешение за строеж.
Awesome Image

Kлиентите за нас

Последни обекти

Сграда за обществено хранене в магазин "Т-Маркет"

гр. Пловдив

РЗП= 863кв.м

РЗП= 863кв.м

Хотел- ресторант с жилищна част и подземни гаражи

гр. Пловдив

РЗП= 5249кв.м

РЗП= 5249кв.м

Склад за зърно

с. Рогош

РЗП= 2971кв.м

РЗП= 2971кв.м

Блог

Контакти

Свържете се с нас

    Офис адрес

    • гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 219 А, ет. 2
    • 0898 430 085; 0899 920 099
    • mail@viniltd.com