• гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 219 А, ет. 2

Промяна по време на строителство - „Вини“ ООД