• гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 219 А, ет. 2

За нас - „Вини“ ООД

„Вини“ ООД

Фирмата е основана през 2001 г. с дейност за упражняване на строителен надзор в строителството. През 2009 г. е прелицензирана с лиценз № ЛК – 000136/20.09.2004 г., издаден от МРРБ на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № РД-02-14-814/16.05.2009 г. да извършва оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор. Едноличен собственик на капитала и управител е инж. Виктор Георгиев Стефанов.

Фирмата разполага с необходимата компютърна техника и софтуер и всички закони, наредби, правилници, стандарти, нормативи, формуляри, фирмени издания, справочници и др. техническа документация, регламентиращи дейността по строителния надзор, техническа съоръженост, съгласно оправомощаването за всички видове строежи, помещения, стационарни и мобилни телефонни връзки, имейл, транспорт. Дружеството е изградило административнопроизводствено и напълно отговарящо на изискванията звено за осъществяване на строителен надзор.

Фирмата може да прилага система за управление в областта на „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти“ и „Консултант строителен надзор“.

„ВИНИ“ ООД обединява над 30 висококвалифицирани специалисти, доказали в дългодишната си практика своя професионализъм – архитекти, конструктори, ВиК инженери, инженери пътно строителство, геодезисти, електроинженери, технолози, геолози и др. Със специфичните познания на тези хора са пуснати в експлоатация много обекти. В зависимост от спецификата на всеки проект се подбират хората, които да осъществят успешното му реализиране.

Последни обекти

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ЕНЕРГИЙНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ

Контакти

Свържете се с нас

    Офис адрес

    • гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 219 А, ет. 2
    • 0898 430 085; 0899 148 482; 0896 778 780
    • mail@viniltd.com